Curiculum Vitae

 

Nama                             : Ir. H. SYAIFUDDIN, M.Si

Tempat dan tanggal lahir  : Alahair / 02 Februari 1957

Jenis kelamin                 : Laki-laki

NIP                                : 195702021987031002

Pangkat Golongan/Jabatan: IV.b/Lektor Kepala

Pekerjaan                     : Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

                                                              Universitas Riau

Jurusan                                                : Pemanfaatan Sumberdaya Perairan

Alamat                                                            : Jl. Bandeng No. 53 Tangkerang Tengah

                                                              Pekanbaru, 28282

No. Kontak                                         : Telpon Rumah (0761) 45884

                                                              Hp. 081261245837  Pin. BB.  23261804

                                                              e-mail: syaifuddin_h@yahoo.co.id